Vannets kretløps

Sammen med eierkommunene utgjør NRV IKS og NRA IKS kretsløpet fra vannkilde til abonnenten, og tilbake til naturen.

Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg, og hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva.

NB! Bruker du mobiltelefon ligger boksene under illustrasjonen.

[widgetkit id="130" name="Egget (komplett)"]

Sentralbord

64 84 54 00

E-post
firmapost@nrva.no / faktura@nrva.no

Postadresse
Pb 26, NO-2011 Strømmen

Besøksadresse
Ruth Maiers gate 22, 1466 Strømmen

Organisasjonsnummer
892 110 972 MVA