forside vannslynge m tekst 030112
 
Installatør
NRA og NRV har en egen fellesavdeling som yter service for driftsavdelingene. Her inngår en egen avdeling med elektromontører og automatikere som drifter de elektrotekniske anlegg og automasjonsanleggene for begge selskaper, samt forestår en del nyanlegg. Avdelingen ledes av egen arbeidsleder. Som faglig leder for disse søker vi etter godkjent installatør. I tillegg til å være faglig leder vil også installatøren få en rolle som prosjektleder for gjennomføring av prosjekter innen elektrofaget. Søknadsfrist: 11.06.2015
Les mer...
Utviklet av NetPower