• Nrva Header 01

  Rent vann

  - for deg, miljøet og fremtiden!

  Reservannforsyning mellom Nedre Romerike Vannverk og Ullensaker kommune

  Alle som ferdes på E-6 mellom Oslo og Gardermoen kan følge framdriften av arbeidet med å sikre gjensidig reservannforsyning mellom Nedre Romerike Vannverk og Ullensaker kommune. Traseen går vest for E6 på hele strekningen fra Frogner til Kløfta. Reservevannløsningen sluttføres med stor sannsynlighet i oktober 2020, og kan da settes i ordinær drift.

  Anleggsleder Bengt Strømnes fra Martinsen og Duvholt : «I tillegg har byggherren NRV IKS vært en fantastisk samarbeidspartner. Jeg har i min 25 år lange karriere aldri vært borti en byggherre som har vært mer løsningsorientert enn nettopp NRV.»

  Les mer

  Nødvannssamarbeid ga god bistand

  09.06.2020

  Nødvann er en viktig del av beredskapen til vannverkene, og samarbeid om løsningene gir både bedre og mer effektive løsninger.

  Les mer

  Investere på riktig tidspunkt

  07.05.2020

  " – Vi er opptatt av å investere på riktig tidspunkt og ha kontroll på kostnadsutviklingen. Planen har riktig kostnadsutvikling...

  Les mer

  Viktigere enn noen gang: Ikke kast engan…

  27.04.2020

  Vi ber innstendig om at folk ikke bruker toalettet som avfallsdunk. Pumpene går i stå på grunn av at folk...

  Les mer

  Drikkevannet vårt

  14.04.2020

  Folkehelseinstituttet (FHI) leder det nasjonale arbeidet knyttet til smittsomme sykdommer i Norge. Alle norske kommuner holdes løpende orientert om situasjonen...

  Les mer
  Glomma

  Glomma er en fantastisk god drikkevannsk…

  18.02.2020

  Etter renseprosessen hos NRV IKS er drikkevannet rent og trygt.

  Les mer

  Nasjonal kartlegging av drikkevannet

  05.11.2019

  - Vi trenger mer oppmerksomhet rundt konsekvensene av vedlikeholdsetterslepet i vannbransjen, sier Thomes Trømborg, daglig leder i Nedre Romerike Vannverk...

  Les mer

  Brudd på hovedvannledning

  17.09.2019

  NRV IKS har fått brudd på hovedvannledningen pga jordras ved Slattum i Nittedal. Det jobbes med utbedring. For ytterligere informasjon se...

  Les mer
  Rælingen er best på vann

  Rælingen er best på vann

  09.09.2019

  Rælingen kommune har hatt best resultatutvikling i perioden 2014-2018 og har i mange år vært blant kommunene i Norge med...

  Les mer

  Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden!

  For at du skal ha tilstrekkelig rent vann i springen når du pusser tennene - uansett hvor mange andre som pusser tenner, dusjer, eller vasker er det mye som skal fungere. Med langsiktige og bærekraftige løsninger skal vi gjøre vårt for at alle også i fremtiden kan rent vann uansett når på døgnet en måtte trenge det.

  Vi er i veien for deg

  Vi er i veien for deg!

  NRV IKS og NRA IKS bygger og vedlikeholder infrastruktur for vann og avløp. Det kan i en periode medføre gravearbeider, støy og trafikk til ulempe for omgivelsene.

  Les mer

  Reservevann til Ullensaker

  Ny ledning legges fra Frogner til Kløfta i samarbeid med Ullensaker kommune for å realiserer en avtale om gjensidig reservevannforsyning mellom NRV IKS og Ullensaker kommune.

  Hovedvannforsyning til Nittedal

  Ny hovedvannsforsyning legges fra Hvam til Slattum for å styrke leveringssikkerheten for drikkevann til Nittedal.

  Nytt overløpsrenseanlegg (OREA)

  Bygger nytt rensetrinn OREA i fjellet under Strømmen videregående skole. Prosjektet medfører sprengningsarbeid samt tungtrafikk i til og fra fjellanlegget.

  Vannets kretsløp

  Sammen med eierkommunene utgjør NRV IKS og NRA IKS kretsløpet fra vannkilde til abonnenten, og tilbake til naturen. Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg, og hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva.