• Nrva Header 01

  Rent vann

  - for deg, miljøet og fremtiden!

  Brudd på hovedvannledning

  Brudd på hovedvannledning

  NRV IKS har fått brudd på hovedvannledningen pga jordras ved Slattum i Nittedal. Det jobbes med utbedring. For ytterligere informasjon se Nittedal kommunes hjemme- eller Facebookside. www.nittedal.kommune.no

  Les mer

  Rælingen er best på vann

  Rælingen er best på vann

  09.09.2019

  Rælingen kommune har hatt best resultatutvikling i perioden 2014-2018 og har i mange år vært blant kommunene i Norge med...

  Les mer

  Samarbeid gir økt beredskap

  28.06.2019

  Nedre Romerike Vannverk (NRV IKS) og Nedre Romerike Brann og Redningsetat (NRBR) går sammen for å styrke beredskapen på Nedre...

  Les mer

  Trygt drikkevann og gode rutiner på nedr…

  14.06.2019

  Avansert og moderne vannverk, en organisasjon med høy kompetanse og omfattende rutiner for vannbehandling, overvåking og varsling sikrer trygt og...

  Les mer

  Har du erfaring fra vannbehandling og tr…

  07.05.2019

  Vil du bidra til rene vassdrag og rent drikkevann til alle på Nedre Romerike? Vil du jobbe i en fremtidsrettet...

  Les mer
  Modell av planlagt b

  Vil bygge biogass-anlegg

  23.03.2019

  Et biogassanlegg i Krogstad Miljøpark tar Romerike-regionen et viktig skritt i retning lavutslippssamfunnet. Anlegget er fremtidsrettet med lavere kostnader enn...

  Les mer

  Detaljregulering RA-2

  14.03.2019

  NRA IKS starter arbeid med en detaljeringsplan for RA-2. Frist for innspill er 15. april 2019.

  Les mer

  Vi ønsker lærlinger

  04.02.2019

  Vi ønsker lærlinger i automatisering, kjemiprosessfag og IKT-servicefag.

  Les mer

  Husk å kaste fettet i søpla

  23.12.2018

  I julen er det viktigere enn noen gang å vise godt fettvett - og da tenker vi på hva som...

  Les mer
  RENSEANLEGG: Langt inn i tunnelsystemet til NRA på Strømmen, skal avløpsvannet fra Lørenskog, Rælingen og Skedsmo renses. Men restutslippet til Nitelva er for stort.

  Kloakk i Nitelva

  18.12.2018

  For mye kloakk og avløpsvann renner rett ut i Nitelva. Det er blant funnene etter inspeksjon ved Nedre Romerike Avløpsselskap...

  Les mer

  Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden!

  For at du skal ha tilstrekkelig rent vann i springen når du pusser tennene - uansett hvor mange andre som pusser tenner, dusjer, eller vasker er det mye som skal fungere. Med langsiktige og bærekraftige løsninger skal vi gjøre vårt for at alle også i fremtiden kan rent vann uansett når på døgnet en måtte trenge det.

  Vi er i veien for deg

  Vi er i veien for deg!

  NRV IKS og NRA IKS bygger og vedlikeholder infrastruktur for vann og avløp. Det kan i en periode medføre gravearbeider, støy og trafikk til ulempe for omgivelsene.

  Les mer

  Reservevann til Ullensaker

  Ny ledning legges fra Frogner til Kløfta i samarbeid med Ullensaker kommune for å realiserer en avtale om gjensidig reservevannforsyning mellom NRV IKS og Ullensaker kommune.

  Hovedvannforsyning til Nittedal

  Ny hovedvannsforsyning legges fra Hvam til Slattum for å styrke leveringssikkerheten for drikkevann til Nittedal.

  Nytt overløpsrenseanlegg (OREA)

  Bygger nytt rensetrinn OREA i fjellet under Strømmen videregående skole. Prosjektet medfører sprengningsarbeid samt tungtrafikk i til og fra fjellanlegget.

  Vannets kretsløp

  Sammen med eierkommunene utgjør NRV IKS og NRA IKS kretsløpet fra vannkilde til abonnenten, og tilbake til naturen. Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg, og hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva.