Skip to main content

Laboratoriet

NorAnalyse er et analyselaboratorium organisert som en egen avdeling i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS. NorAnalyse er av Norsk Akkreditering akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025.

NorAnalyse har høy fagkompetanse knyttet til både kjemiske og biologiske analyser av vann, avløp og slam. Laboratoriet er relativt lite, men med lang erfaring. Vi har god kunnskap om distriktet og tett dialog med kundene.

Vi har opparbeidet erfaring med prøver vi regelmessig får inn til analyse, og kan derfor raskt reagere på endringer. Kundene får omgående tilbakemeldinger på unormale resultater, slik at tiltak kan igangsettes. For oss er service viktig.

NorAnalyse er en sentral del av beredskapen hos Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS og våre eierkommuner. Vi analyserer prøver for eierkommunene, samt privatpersoner.