Skip to main content

Private kunder

Hos oss kan du få analysert ditt drikkevann. Vi anbefaler to typer analysepakker.

Riktig utført prøvetaking og transport av prøven til laboratoriets mottak er en forutsetning for at analyseresultatet skal gi riktig grunnlag for problemløsning. Les linkene i teksten under før du tar ut en vannprøve. Vi mottar prøver mandag, tirsdag og onsdag i laboratoriets åpningstid, 08.00 - 15.00. Er det andre behov, vennligst ta kontakt med laboratoriet. (tlf: 64 84 54 00). Det er i tillegg til riktig prøvetaking viktig med riktig prøveemballasje og det fås på laboratoriet.

Prøvetaking

Hos oss kan du få analysert ditt drikkevann og vi anbefaler to analysepakker. Ønsker dere andre analyser kan vi tilby blant annet metallanalyser og næringssalter. Alternativt benytter vi underleverandør for spesielle analyser.

ANALYSEPAKKE 1

Mikrobiologisk kontroll

Kimtall, koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker, Clostridium perfringens.

Pakkepris pr. 1/1-23 kr. 1.140,- som inkluderer moms og prøveemballasje. Du trenger en steril prøveflaske som fås på laboratoriet.

 

ANALYSEPAKKE 2

Vannkvalitet – minimum

Turbiditet, pH, ledningsevne, fargetall, lukt, kimtall, koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker, Clostridium perfringens.

Pakkepris pr. 1/1-23 kr. 1.680,- som inkluderer moms og prøveemballasje. Du trenger en steril og en ren prøveflaske.

 

PRØVETAKINGSSKJEMA

Det må fylles ut et prøvetakingsskjema – se link over, hvor navn, adresse, epost, tlf og personnummer fylles ut.

Kryss av hvilken av de to analysepakkene du ønsker, eller skriv spesifikke analyser i feltet for Analyser. Skjema kan fylles ut på forhånd eller gjøres på laboratoriet ved innlevering.

VEILEDNING

Prøveuttak må avtales med laboratoriet. Valg av prøvetakingssted skal foretas med stor omhu og bør være avpasset i forhold til målsettingen med undersøkelsen og laboratoriet bør konsulteres.

  • Unngå å berøre flaskemunningen og innsiden av korken.
  • Ta ut prøve til mikrobiologisk analyse først. 
  • La vannet renne uavbrutt til flasken er fylt opp.
  • Fyll flaskene 4/5 fulle hvis ikke annet er opplyst. Vær oppmerksom på at laboratoriet trenger ca. 500 ml vann for å kunne utføre de mest vanlige mikrobiologiske analysene.
  • Merk flaskene med minimum navn og prøvetakingssted. 
  • Fyll ut skjemaet.
  • Transporter flaskene snarest til laboratoriet.

For bakteriologiske undersøkelser:
Sterile flasker må benyttes. Hvis klor er benyttet for desinfisering av vannet, må flasken også inneholde tiosulfat. Flasker fra laboratoriet anbefales. Flaskene fylles 4/5 fulle. Skjemaet fylles ut. Flaskene merkes med minst navn og prøvetakingssted. Prøvene bør leveres til laboratoriet innen 4 timer etter uttak. Hvis dette ikke er mulig, bør prøven holdes mørk og kjølig (2 °C - 10 °C), for eksempel i en kjølebag med kjøleelement. Prøvene må leveres til laboratoriet innen 20 timer etter prøveuttak.

OBS! Ved prøvetaking fjernes korken forsiktig. Flaske-munningen og korkens innside må ikke berøres.

Kjemiske undersøkelser:

Prøver bør tas på laboratoriets rene prøveflasker av plast eller glass som er rengjort i forhold til analysetypen. Dersom annen emballasje benyttes, skal flasken skylles en gang med vannet/materialet det skal tas prøve fra, og deretter fylles helt.

Prøveuttak fra kran:

Fjern eventuelt plastfilter. Flambér kranmunningen med en lighter eller lignende. La kranen renne fritt i minst 3 min før du tar prøven. Justér vannstrømmen i forhold til fylling av prøveflasken, la vannet renne slik i 1 min etter justeringen, før flasken fylles.

Prøveuttak fra åpent speil (badevann og bassengvann):

Hendene skal være nyvasket eller bruk engangshansker. Dykk flasken raskt ned i vannet og før den langsomt framover med flaskemunningen minst 5 cm under vann.

Prøveuttak fra rennende vann:

Hendene skal være nyvasket eller bruk engangshansker. Hold flaskemunningen mot strømmen minst 5 cm under overflaten og så nær midten av strømmen som mulig.

Dersom man har mistanke om spesielle problemer når det gjelder den mikrobiologiske vannkvaliteten, for eksempel relatert til en mulig forurensningskilde, kan man ta kontakt med det lokale Mattilsynet (tlf. 06040) for å få veiledning i hvilke analyser som bør utføres.

Privat vannkilde

Har du privat vannkilde og ønsker å analysere vannet anbefales det å lese informasjonen fra Folkehelseinstituttet.

 

Andre temaer som kan være viktig for deg:

Legionella

Hva kan du som privatperson gjøre for å forebygge legionellasmitte i eget hjem?

NorAnalyse tilbyr analyse av Legionella pneumophila. Ønsker du mer info om denne analysen, ta kontakt med laboratoriet.

Kokevarsel

Hva bør du gjøre hvis du får beskjed om å koke drikkevannet?

Trygt drikkevann i bobil

Hvordan får du trygt drikkevann fra vanntank i bobilen?

Vann rett fra naturen

Før du drikker vann rett fra naturen, bør du lese linken under.