Skip to main content

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheter, og sikre offentlig tilgang til informasjon. Les NRVA IKS sin rapportering på Åpenhetsloven.

«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.» (lovdata.no – § 1.Lovens formål)

Våre rapporter: